Saturday, June 15, 2024
Latest:
ท่องเที่ยว

ฮาลา-บาลา ผืนป่าแห่งความสุขใต้สุดแดนสยาม

ใต้สุดดินแดนสยาม มีผืนป่าขนาดใหญ่ที่ถูกขนานนามว่าเป็น Amazon แห่งอาเซียน ที่นั่นคือ ป่า “ฮาลา-บาลา” ที่ครอบคลุม 2 จังหวัด ทั้งยะลาและนราธิวาส  ด้วยความอุดมสมบูรณ์  ผืนป่า  “ฮาลา-บาลา” จึงเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิดและพืชพันธุ์ที่หาพบได้ยากในเมืองไทย รวมถึงเป็นแหล่งโอโซนขนาดใหญ่ให้แก่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เราจะพาไปพบกับเบื้องหลังความอุดมสมบูรณ์ของป่าฮาลา-บาลาและความตั้งใจช่วยกันรักษาและปกป้องผืนป่าแห่งนี้ให้ยังคงเป็นแหล่งความสุขของสัตว์ป่า  และของคนไทยต่อไป

สามารถติดต่อที่พักหรือสอบถามข้อมูลการเข้าชมป่าได้ที่ :

ที่ทำการอุทยานแห่งชาติบางลาง โทร. 073-206119

หรือทาง FB เพจ  “อุทยานแห่งชาติบางลาง”

#ฮาลาบาลา#HalaBala#ความสุขของแผ่นดิน#AmazingThailand#โครงการพระราชดำริ#อุทยานแห่งชาติ#ป่าประเทศไทย#AmazonThailand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *