ประชาสัมพันธ์

ร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมาคุณสุชาดา เกษมทรัพย์  ผู้ก่อตั้ง โรงเรียนอนุบาลบ้านสุชาดาและโรงเรียนเกษมทรัพย์ และประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนราธิวาส ร่วมจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสังเคราะห์ฯ ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมผดุงประชา สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *