การศึกษา-ไอที

ม.วลัยลักษณ์เตรียมจัดประชุมวิจัยนานาชาติ WRC 2022 ฉลองครบรอบ 30 ปี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เตรียมจัดประชุมวิจัยนานาชาติ WRC 2022 เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบปีที่ 30 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย เชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยระดับโลก จากประเทศนิวซีแลนด์ ฮ่องกงและสิงคโปร์ร่วมเป็นองค์ปาฐก

(17 มี.ค.’65) รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ  รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์(มวล.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม เตรียมจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ “Walailak Research Convention 2022” ครั้งที่ 1 เนื่องในโอกาสครบปีที่ 30 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้แนวคิด : “The Role of Higher Education in the Post Covid and Human Development” เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ  พัฒนาต่อยอดงานวิจัย และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2565 นี้ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ กล่าวว่า การประชุมนานาชาติครั้งนี้สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์วิจัยต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยร่วมกันจัดขึ้น ทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom meeting รองรับผู้เข้าร่วมได้กว่า 1,000 คน  โดยไฮไลท์ของการประชุมจะเป็นการบรรยายพิเศษโดยองค์ปาฐกจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก ประกอบด้วย Prof. Pok Man Peter YUEN จากมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคฮ่องกง บรรยายพิเศษหัวข้อ “Higher Education During and After Covid”  และ Assoc. Prof.Dr. David J Harding จากม.วลัยลักษณ์ หัวข้อ “Distinguished WU Researcher 2021”   รวมถึงการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “The Role of Higher Education In the Post Covid and Human Development” โดย Prof. Dr. Yusuf Chisti จากมหาวิทยาลัยแมสซีย์ ประเทศนิวซีแลนด์ Dr. Akkharawit Kanjana-opas จาก Vice President, National Science and Technology Development Agency, Thailand  Prof, Dr. Edmund Jon Deoon Lee จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

“ในโอกาสครบปีที่ 30 แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผมมีความยินดี เรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ WRC 2022 เพื่อให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน และ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิจัยทั่วโลก” รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ภายใต้ WRC 2022 ศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์วิจัยต่างๆ ยังมีการจัดประชุมวิชาการ การสัมมนาวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการอีกหลายหัวข้อ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ ที่เว็บไซต์ https://www.wrc2022.org , https://www.wu.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *