การศึกษา-ไอที

การศึกษา-ไอที

สจล. แสดงวิสัยทัศน์ ในงาน KMITL TEAM Meet and TALK ปีที่ 2  ชู ค่านิยมองค์กร “FIGHT”  ขับเคลื่อนสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมระดับโลก

อธิการบดี รองอธิการบดี ผอ.หน่วยงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงาน KMITL TEAM Meet and TALK ปีที่ 2 ถึงแนวนโยบายการบริหารงานเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็น The World Master of Innovation หรือ “ผู้นำนวัตกรรมระดับโลก”

Read More
การศึกษา-ไอที

ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดค่ายภาษาจีนนานาชาติรังสิต ครั้งที่ 1

          สาขาวิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมด้วย ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างประเทศ (CLEC) กระทรวงศึกษาธิการจีน จัดกิจกรรมค่ายภาษาจีนนานาชาติรังสิต ครั้งที่ 1 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมฉลองวันภาษาจีนโลก เพื่อเป็นการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีนไทย และยังเป็นการสานสัมพันธ์ แบ่งปันประสบการณ์ด้านการเรียน และการทำกิจกรรมระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมที่นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทั้งด้านศาสตร์ และศิลป์ อาทิ

Read More
การศึกษา-ไอที

นศ.คณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต จัดกิจกรรมการแสดงผลงานรายวิชาแผนธุรกิจ ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ศรีสมาน

               คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต นำทีมนักศึกษาร่วมกับศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ศรีสมาน จัดกิจกรรม การแสดงผลงานรายวิชาแผนธุรกิจ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 14 บูธ 14 ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานและเปิดประสบการณ์การสร้างธุรกิจเพื่อต่อยอดในอนาคต ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2567 ณ โรบินสัน

Read More
การศึกษา-ไอที

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.รังสิต เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) M.N.S. (Adult and Gerontological Nursing) โดยเปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นการเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียนในชั้นเรียน สามารถฝึกปฏิบัติในหน่วยงานของนักศึกษา  จำนวน 36 หน่วยกิต โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการดูแลนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่เรียน สามารถสำเร็จการศึกษาใน 2 ถึง

Read More
การศึกษา-ไอที

สจล. เตรียมเปิดบ้านครั้งยิ่งใหญ่ KMITL Open House 2024 Digital Life & Smart Campusพบทุกหลักสูตรที่งาน Dek-D’s TCAS Fair

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เชิญผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมชมงานเปิดบ้านครั้งยิ่งใหญ่ KMITL Open House 2024 Digital Life & Smart Campus เปิดรายละเอียดทุกหลักสูตรจากคณะ/ วิทยาลัย/ วิทยาเขต ที่งาน Dek-D’s

Read More
การศึกษา-ไอที

สถาบันจีน-ไทย ม.รังสิต จัดสัมมนาเรื่อง “โอกาส การค้า และการลงทุนของบริษัทจีนในไทย”

          สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดสัมมนา เรื่อง “โอกาส การค้า และการลงทุนของบริษัทจีนในไทย” ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.พิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และผู้อำนวยการ สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ ยังมีการสัมมนาวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากคุณวรรณา  ลอลือเลิศ ประธานกรรมการบริหาร นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง และ MR.Zhang  Jiasi  – Executive

Read More
การศึกษา-ไอที

เล่นใหญ่ จัดเต็ม กับแคมป์ “นิเทศศาสตร์รุ่นเยาว์ X สอนเกรียนเซียนมันส์ร้าย…”

 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ “นิเทศศาสตร์รุ่นเยาว์ X สอนเกรียนเซียนมันส์ร้าย…” ให้น้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนในสายนิเทศศาสตร์ และมีทักษะด้านการผลิตสื่อแบบจัดเต็มทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โครงการนี้นิเทศศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสนใจได้ทดลองเรียนรู้ในแบบนิเทศศาสตร์ และได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการคิดและสร้างสรรค์ผลงานด้านนิเทศศาสตร์ ในทุกขั้นตอนกระบวนการ ช่วยให้นักเรียนสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปเป็นเครื่องมือในการช่วยตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยภายในงานมีการอบรมออนไลน์สร้างแรงบันดาลใจในการเล่าเรื่อง ทอล์กกับเกรียนในหัวข้อ “ร้าย… ได้เรื่อง” และทอล์กกับเซียน หัวข้อ “การเล่าเรื่อง”

Read More
การศึกษา-ไอที

ม.ศรีปทุม มุ่งพัฒนา “Digital Transcript” พร้อมระบบตรวจสอบวุฒิออนไลน์ แก้ปัญหา “วุฒิปลอม”หนุนเชื่อม Ecosystem ศธ.-อว. ยกระดับการศึกษาไทย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้บริการ “Digital Transcript” และระบบตรวจสอบวุฒิการศึกษาออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ช่วยให้บริษัทและหน่วยงานต่างๆ ตรวจสอบวุฒิของผู้สมัครงานหรือสมัครเรียนได้ง่ายๆ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย หมดปัญหาการรอคอยเอกสารยืนยันวุฒิจากมหาวิทยาลัย และป้องกันปัญหาวุฒิปลอม นักศึกษา-ศิษย์เก่า ดาวน์โหลด Digital Transcript ได้ง่ายๆ ผ่าน 3 ช่องทางออนไลน์​

Read More
การศึกษา-ไอที

หลักสูตร IDIT ม.รังสิต จัดกิจกรรม Thingyan 2024

          หลักสูตร International Digital Innovation Technology วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม “ตะจาน” หรือ Thingyan ในช่วงเดือนสงกรานต์ตามขนบธรรมเนียบประเพณีของชาวพม่าแต่โบราณ และถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ “ตะจาน” คล้ายกับประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทยและประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมจากนักศึกษาชาวพม่า การแจกขนมโหมะน์โล่นเยบอ ซึ่งเป็นขนมที่ทำรับประทานในช่วงเทศกาล

Read More
การศึกษา-ไอที

ม.รังสิต จัดกิจกรรม RSUnival 2024

สำนักนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมด้วยสถาบันศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสังคม จัดกิจกรรม RSUnival 2024 ชอบ กิน ชมการแสดงจากนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต และเล่นน้ำชุ่มฉ่ำ ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ International Food Festival โดย วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้ RSU International

Read More