บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ห่วงใยประชาชนบึงกุ่ม มอบหน้ากากอนามัย 2,500 ชิ้น ป้องกันโควิด-19

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด นำโดยคุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และคุณบรรพต โพธิ์ทอง ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการตลาด รวมทั้งคณะทำงานโครงการ SKYMED NEW GEN เดินทางไปยังโครงการบ้านเอื้ออาทรบึงกุ่ม เพื่อมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 2,500 ชิ้น เพื่อให้ผู้จัดการนิติบุคคลนำไปแจกจ่ายให้แก่ลูกบ้านตามความเหมาะสม โดยมี คุณวิทวัส ทองสุขแสง ผู้จัดการนิติบุคคลโครงการบ้านเอื้ออาทรบึงกุ่ม 4-5-6 เป็นตัวแทนผู้รับมอบในครั้งนี้

คุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กล่าวว่า บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ครั้งนี้ได้นำหน้ากากอนามัยจำนวน 2,500 ชิ้น มามอบให้กับโครงการบ้านเอื้ออาทรบึงกุ่ม เพราะชุมชนแห่งนี้มีจำนวนห้องพักอาศัยและประชากรมาก โดยมีห้องพักอาศัย 5,000 ห้อง มีประชากร 20,000 คน และนอกจากนี้ที่สำคัญมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากกว่า 20 คน ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงตัดสินใจที่จะนำหน้ากากอนามัยมามอบให้กับโครงการนี้เพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ พอมาถึงที่โครงการฯ ก็รู้สึกยินดีที่ได้นำหน้ากากอนามัยมามอบให้ในครั้งนี้ เพราะประชากรยังขาดแคลนหน้ากากอนามัยอยู่เป็นจำนวนมาก

และคุณธริชยากล่าวฝากถึงคนไทยว่า อยากให้ทุกคนระมัดระวังปฏิบัติตนให้ดี ไม่มีความจำเป็นอยากให้อยู่บ้าน หรือถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องออกจากบ้านขอให้ใส่หน้ากากอนามัย รวมถึงล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงที่มีคนจำนวนมาก พยายามเว้นระยะห่างอย่าใกล้กันเกินไป และที่สำคัญอยากให้ทุกคนฉีดวัคซีนกันเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วย

คุณวิทวัส ทองสุขแสง ผู้จัดการนิติบุคคล โครงการบ้านเอื้ออาทรบึงกุ่ม 4-5-6 ตัวแทนของชุมชนฯ กล่าวว่า โครงการบ้านเอื้ออาทรบึงกุ่มมี 134 ตึก ห้องพักอาศัยจำนวน 5,200 ห้อง มีประชากรมากกว่า 20,000 คน และพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประมาณ 20 คน ซึ่งทางโครงการฯ ก็มีการรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 หลายวิธี เช่น รณรงค์ให้ลูกบ้านใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ รวมถึงรณรงค์ให้อยู่แต่ในบ้านถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องออกจากบ้าน นอกจากนี้ยังมีการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเดือนละ 2 ครั้ง และถ้ามีลูกบ้านติดเชื้อจะมีอาสาสมัครช่วยประสานในเรื่องของการนำส่งโรงพยาบาล พร้อมกับมีเสียงตามสายประกาศให้ทราบด้วย

“ทั้งนี้ ตนรู้สึกดีใจที่ทางบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ให้ความสำคัญกับชุมชนของเรา ซึ่งหน้ากากอนามัยที่ได้รับมอบนี้จะนำไปแจกกับลูกบ้าน โดยจะแบ่งให้ทุกนิติบุคคลฯ เพื่อนำไปแจกลูกบ้านต่อไป และในนามของหมู่บ้านเอื้ออาทรบึงกุ่มต้องขอขอบคุณทางบริษัทฯ ที่ได้นำหน้ากากอนามัยมามอบให้กับชุมชนของเรา ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์มากกับชุมชนของเรา” คุณวิทวัสกล่าวทิ้งท้าย

Leave a Reply

Your email address will not be published.