ผู้การฯคัมภีร์และครอบครัวร่วมสืบชะตาแบบล้านนาพร้อมถวายปัจจัย 500,000 บาท บูรณปฏิสังขรองค์พระธาตุเจดีย์ วัดสวนดอก

วันที่ 13 เมษายน 2564 ณ พระวิหารหลวง วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมด้วยพลอากาศเอก ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศคนแรกของกองทัพอากาศไทย อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด อดีตผู้อำนวยการโครงการฝนหลวง ฯลฯ ผู้ก่อตั้ง บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, คุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด, คุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด, ดร.เจริญสุข ด้วงล้อมจันทร์ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด, เจ้าชยุต ณ เชียงใหม่ ผู้แทนประธานสมาคมลูกหลานเจ้านายฝ่ายเหนือ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานภาคเหนือ บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด, เจ้าภูวเนศวร์ ณ เชียงใหม่ เลขานุการประธานกรรมการบริหาร บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และคณะ 15 คน เข้าร่วมพิธีสืบชะตาแบบล้านนาเนื่องในประเพณีปีใหม่เมือง เป็นกรณีพิเศษ และน้อมถวายปัจจัยจำนวน 500,000 บาท แด่พระราชรัชมุนี เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุเจดีย์ที่ชำรุดเกิดจากประสบวาตภัย และได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมในพิธีนี้ด้วย

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กล่าวว่า เนื่องในวันปีใหม่ไทย วันมหาสงกรานต์จึงถือโอกาสนี้พาครอบครัวมีคุณพ่อและน้อง 2 คนพร้อมด้วยวงศ์ญาติฝ่ายเหนือ และคณะมาร่วมทำบุญกันในวันนี้ด้วย ซึ่งเป็นการทำบุญสืบชะตาแบบล้านนา และถือโอกาสนี้น้อมถวายปัจจัยเพื่อเร่งบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุเจดีย์ที่ชำรุดบางส่วนอันเกิดจากประสบวาตภัยโดยเร็ว

สำหรับสาเหตุที่เลือกมาทำบุญสืบชะตาที่วัดสวนดอกพระอารามหลวงเพราะวัดนี้มีอายุเก่าแก่ยาวนาน ซึ่งองค์เจดีย์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวียงสวนดอก เป็นเขตพระราชอุทยานในสมัยพระเจ้ามังรายโดยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช กษัตริย์ลำดับที่ 6 แห่งราชวงศ์มังราย (อาณาจักรล้านนา)  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นพระอารามหลวง เพื่อให้เป็นที่จำพรรษาของ “พระสุมนเถระ”

ทั้งนี้ ภายในองค์พระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเกศาธาตุ (ตามตำนานพระเจ้าเลียบโลก) และพระบรมธาตุส่วนกลางกระหม่อมใหญ่เท่าเม็ดถั่วเขียว ที่พระสุมนเถระอัญเชิญมาจากสุโขทัย ในปี พ.ศ. 1912  ซึ่งได้เกิดอัศจรรย์ปาฎิหาริย์แยกออกจากกันเป็น 2 องค์ โดยองค์หนึ่งประดิษฐานอยู่ในองค์พระเจดีย์ วัดสวนดอก พระอารามหลวง และอีกองค์หนึ่งอัญเชิญประดิษฐาน ในองค์พระเจดีย์ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และนอกจากนี้ภายในพระวิหารหลวงยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปอายุ 650 ปี พร้อมกับมีธรรมะต่างๆ แฝงอยู่ภายในมากมาย

“ท้ายสุดนี้ ตนไม่อยากให้ทุกคนกลัวในสถานการณ์โควิด-19 และเลิกทำบุญกัน อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่เช่นนั้นจะเกิดอาการจิตตกและเศร้าหมองทั้งประเทศ ซึ่งไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น ทุกคนต้องปรับตัวให้ได้ในสภาวะแบบนี้ ทั้งนี้ อยากจะฝากชักชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านมาร่วมทำบุญทำจิตใจให้ผ่องใสเอาธรรมมะเป็นยาที่เรียกว่า ธรรมโอสถ อีกทั้ง อยากให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่แผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินของพระพุทธศาสนา ใช้โอกาสนี้มาทำบุญให้เต็มที่ และในประเทศไทยมีสถานที่ศักดิ์สิทธิมากมายโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสาน” ผู้การฯคัมภีร์กล่าวทิ้งท้าย

Leave a Reply

Your email address will not be published.