น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ เป็นประธานร่วมเปิดงานเทศกาลลาบเมือง 64 และประกวดเทพี-เทพบุตร

เมื่อเร็วๆ นี้ นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัดและประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นประธานร่วมกับผศ.ดร. ณพิศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานเทศกาลลาบเมือง 64 และมีการประกวดเทพี และ เทพบุตร ลาบเมือง 64  จัดโดยชมรมรมสื่อมวลชนอาวุโสจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีการประกอบอาหารพื้นเมือง (ลาบ) การแต่งกายพื้นเมือง และ การอู้กำเมือง ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว

สำหรับพิธีเปิดงานเทศกาลลาบเมือง 64 ครั้งนี้แตกต่างจากพิธีเปิดงานอื่นๆ โดยวิธีการสับหมูบนเขียง พร้อมกับประโคมด้วยกลองสะบัดชัย ทำให้เกิดความประทับใจและตื่นตาตื่นใจของผู้ร่วมงาน และนอกจากนี้ยังผู้ที่ร่วมงานยังแต่งกายพื้นเมืองในแบบฉบับล้านนาทำให้ดูสวยงามเลยทีเดียว

ส่วนผลการแข่งขันการประกวดปรุงลาบ รางวัลชนะเลิศได้รับรางวัลเขียงทองตกเป็นของ ทีม ที.วี.เอเซียอัพเดท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ตกเป็นของทีมลาบซาว, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตกเป็นของทีมชุดไทยเชียงใหม่, รางวัลชมเชย ตกเป็นของทีมเท็นคาราโอเก๊ะ และทีมเชียงใหม่จิ๊บทัวร์ ,รางวัลการแข่งขันลาบลีลา ตกเป็นของทีมยะฮู้ววววว และรางวัลจัดผักกับลาบตกเป็นของทีมนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจ

ผลการประกวดเทพีลาบเมือง ปี 2564 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่นางสาว อสมาภรณ์ ปัญญาฟู , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่ นางสาวมนัสนันท์ จันทวิภาค, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวดารารัตน์ ศรีเบญจรัตน์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3ได้แก่ นางสาวอณัฐฎา ฉัตรชมพู, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ นางสาวปิยมน ปกปิงเมือง และรางวัลขวัญใจสื่อมวลชน ได้แก่ นางสาวปานทิพย์ แซ่โง้ว

และสำหรับผลการประกวดแทพบุตรลาบเมือง ปี 2564 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่นายธีรภัทร สิทธิชัย, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่ นายภัทรพล แลบุญมา, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายกันตพล ชมพูพันธ์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3ได้แก่ นายณัฐพล สมศักดิ์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ นายพิสิฐพงษ์ ทองสถิตย์ และรางวัลขวัญใจสื่อมวลชน ได้แก่ นายณัฐพล สมศักดิ์

Leave a Reply

Your email address will not be published.