บิดาผู้ก่อตั้งบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ถวายแผ่นพระคาถาพระเจ้าตากสินฯและทำบุญวันเกิด ณ วัดพระยาทำ

พลอากาศเอกธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ พร้อมด้วยครอบครัวและคณะผู้บริหารพนักงานบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ถวายแผ่นพระคาถาพระเจ้าตากสินและทำบุญวันเกิดเนื่องในโอกาสครบรอบ 82 ปี พร้อมทั้งมอบปัจจัยให้สามเณรจำนวน 5 รูปเพื่อเป็นทุนการศึกษา และมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ชาวบ้าน ณ วัดพระยาทำวรวิหาร

พลอากาศเอก ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ บิดาผู้ก่อตั้งบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงประกอบด้วยนาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหารฯและประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์, คุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ, คุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน,คุณนพนท คัมภีรญาณนนท์ ผู้อำนวยการใหญ่, ดร.เจริญสุข ด้วงล้อมจันทร์ (โพธิ์เงิน) ที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัทฯ รวมทั้ง คุณสุดารัตน์ ขำสกุล หัวหน้าฝ่ายเลขานุการประธานกรรมการบริหาร ทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของ พลอากาศเอก ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ พร้อมทั้งจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และถวายแผ่นหินอ่อนแกรนิตสลักพระคาถาฯ ให้กับศาลพระเจ้าตากสินมหาราช  อีกทั้งมอบปัจจัยเป็นทุนการศึกษาให้สามเณรจำนวน 5 รูป พร้อมมอบหน้ากากอนามัยเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19  แก่ชาวบ้านชุมชนวัดพระยาทำวรวิหาร ณ วัดพระยาทำวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กล่าวว่า เนื่องจากวันที่ 16 ธันวาคม เป็นวันเกิดของคุณพ่อ – พลอากาศเอกธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ จึงมาทำบุญวันคล้ายวันเกิดและมีโอกาสถวายแผ่นป้ายพระคาถาให้กับศาลพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งในขั้นต้นก็คงจะมีการมอบให้กับวัดทั่วประเทศโดยตนพยามยามจะหาโอกาสไปถวายในที่อื่นๆโดยเร็วที่สุด 

นอกจากนี้ก็ยังถวายมอบปัจจัยเพื่อการศึกษาจำนวน 5 ทุน ทุนละ 500 บาทแก่สามเณร โดยนาวาเอก(พิเศษ)คัมภีร์  ได้กล่าวว่า เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เมื่อเรามาทำบุญและมีโอกาสถวายปัจจัยเล็กน้อยให้แก่สามเณรซึ่งบางองค์อาจจะเป็นนักเรียน ทั้งนี้ ตนต้องการให้เด็กทุกคนหันมาสนใจศาสนา โดยอยากให้ถือศาสนสถานของตัวเองเป็นที่ตั้งเพราะเชื่อว่า การที่เด็กๆได้มีโอกาสเข้าวัดหรือโบสถ์หรือมัสยิด ตนเชื่อว่าจะเป็นการขัดเกลาให้เด็กเหล่านั้นเป็นคนดี เพราะฉะนั้นจึงอยากจะสนับสนุนเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะดำรงรักษาไว้ ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

ผู้การฯคัมภีร์  กล่าวทิ้งท้ายว่า  “ในฐานะของบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัดและในฐานะคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ เราได้ประกาศเจตนารมณ์เรื่องนี้เป็นหลักมานานแล้ว พยายามจะทำทุกอย่างให้เหนือการเมืองเอาเรื่องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมไปถึงความสุขของพี่น้องในชาติเป็นที่ตั้ง เพราะฉะนั้นการที่มีส่วนหรือการเข้ามามีความผูกพันธ์ในกิจกรรมต่างๆ ในทางพระพุทธศาสนาในเรื่องของวัฒนธรรม เรื่องของชาติบ้านเมืองเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง จึงไม่อยากให้เรื่องนี้ถูกปล่อยปะละเลย เราต้องทำนุบำรุงและช่วยกระตุ้นให้เกิดจิตใต้สำนึกให้แก่พี่น้องประชาชนและลูกหลานให้ได้”

สำหรับการมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ชุมชนวัดพระยาทำ โดยมีนายประพัฒน์ จันทรทอง ประธานชุมชนวัดพระยาทำ เป็นผู้รับมอบนั้นทาง ซึ่งทางประธานชุมชนวัดพระยาทำ กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจมากที่ยังมีหน่วยงานเอกชนยังเห็นความสำคัญของชุมชนวัดพระยาทำนำสิ่งของมามอบให้กับชาวบ้าน ซึ่งต้องกราบขอขอบคุณทางบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัดเป็นอย่างสูง

#SkyMed #SkyCrop #SkyMedNewGen #เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #SkyTime #SkyHerb #GoldenTime #SkyMedCare #พระเจ้าตากสิน #วัดพระยาทำ #ทำบุญวันเกิด #แผ่นศิลา #พระคาถา

เรียบเรียงและเขียนโดย น.ส.ทิพย์สุดา ศิริ

Leave a Reply

Your email address will not be published.