น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและกฐินตกค้างพร้อมมอบทุนการศึกษา-หน้ากากอนามัย ณ วัดสามชุก

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมด้วย ที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัทฯ ได้แก่ ดร.เจริญสุข ด้วงล้อมจันทร์(โพธิ์เงิน)และ คุณสุริยา โพธิ์เงิน รวมทั้ง คุณสุดารัตน์ ขำสกุล หัวหน้าฝ่ายเลขานุการประธานกรรมการบริหาร ได้ร่วมพิธีทำบุญกฐินสามัคคี และกฐินตกค้าง 9 วัด ณ วัดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสามชุกจำนวน 9 ทุน และมอบหน้ากากอนามัยให้กับชุมชนสามชุก ภายใต้กิจกรรม SKYMED NEWGEN ปันน้ำใจ สู่สังคม กับการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน 5 ล้านชิ้นทั่วประเทศ แล้วนอกจากนี้ยังได้ปาฐกถากับชาวบ้านที่มาร่วมงานบุญและออกบู๊ธกิจกรรมปากระป๋องหรรษาแจกรางวัลมากมายในครั้งนี้ด้วย

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กล่าวว่า วันนี้เป็นโอกาสที่ดีเพราะเป็นวันที่ 19 พฤศจิกายน เป็นวันสุดท้ายของกฐิน จึงได้มาร่วมทอดกฐินสามัคคีกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี และได้มีโอกาสมาร่วมกฐินทำบุญกับคุณบุญธรรม อาทรธรรมคุณ กับ คุณสุภาพ อาทรธรรมคุณด้วย

“ตนและที่ที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัทฯ ได้แก่ ดร.เจริญสุข ด้วงล้อมจันทร์(โพธิ์เงิน)และ คุณสุริยา โพธิ์เงิน รวมทั้ง คุณสุดารัตน์ ขำสกุล หัวหน้าฝ่ายเลขานุการประธานกรรมการบริหาร มาทำบุญกฐินตกค้าง 9 วัด ที่จังหวัดสุพรรณบุรี แล้วนอจากนี้ตนยังส่งตัวแทนคือคุณบรรพต โพธิ์ทอง เป็นเจ้าภาพกฐินตกค้าง 50 วัด ที่ วัดบูรพาราม จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีพลเอกมณี จันทร์ทิพย์ เป็นหลักในการรวบรวมพุทธศาสนิกชนทางใต้ด้วย”

นอกจากการทอดกฐินแล้วตนยังจะมีการทอดผ้าป่าให้กับวัดต่างๆ  3 วัด ได้แก่วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่, วัดพระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และวัดระฆังโฆสิตารามวรวิหาร จังหวัดกรุงเทพฯ โดยวันสุดท้ายของการทอดผ้าป่าเป็นวันที่ 16 ธันวาคม ตรงกับวันเกิดของคุณพ่อ พลอากาศเอกธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ ซึ่งจัดขึ้นที่ตำหนักแดง วัดระฆังฯ เพราะเป็นเรือนที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงเจริญวิปัสสนา

การมาร่วมทำบุญกฐินสามัคคีที่วัดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ตนรู้สึกดีและปลาบปลื้มมากที่มีชาวบ้านมาร่วมกันอย่างคับคั่ง นอกจากนี้ตนยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสามชุกจำนวน 9 ทุน ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ไม่มากแต่อยากจะให้เด็กได้รู้จักเก็บออม เงินก็จะแตกดอกแตกผลเป็นจำนวนมหาศาลในอนาคต

“อยากจะฝากถึงพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ ถึงแม้ว่าจะมีศาสนาอื่นด้วย แต่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเป็นดินแดนแห่งความสุข แล้วเป็นมวลมิตรเป็นครอบครัวกันทั้งสิ้น อยากให้มีความรักสมัครสมานสามัคคีกัน ขณะเดียวกันเรื่องวัฒนธรรมประเพณีเราต้องรักษาไว้ด้วยเพราะทุกอย่างเป็นสิ่งที่ขัดเกลาลูกหลานโดยผ่านกระบวนการของศาสนาให้เป็นคนดี ทั้งนี้ ปลูกฝังให้เกิดการเรียนรู้และสร้างคนเก่งทุกสาขาให้เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยพัฒนาแล้วก้าวไปสู่ประเทศมหาอำนาจในทวีปได้อย่างแน่นอน”นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์กล่าวทิ้งท้าย

#SkyMed #SkyCrop #SkyMedNewGen #เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #SkyTime #SkyHerb #GoldenTime #SkyMedCare #กฐิน #วัดสามชุก #สุพรรณบุรี #สามชุก #กฐินตกค้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published.