เมืองเศรษฐกิจพอเพียง ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพิศาลรัญญาวาส จังหวัดหนองบัวลำภู

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพิศาลรัญญาวาส อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี พลอากาศเอก ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ บิดาผู้ก่อตั้งบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด เป็นประธานในพิธี

พร้อมด้วยคุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์  รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัทฯ ได้แก่ ดร.เจริญสุข ด้วงล้อมจันทร์(โพธิ์เงิน) และ คุณสุริยา โพธิ์เงิน รวมทั้ง คุณสุดารัตน์ ขำสกุล หัวหน้าฝ่ายเลขานุการประธานกรรมการบริหาร  ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ให้เกียรติร่วมในพิธี โดยมี พระวุฒิสารโสภณ เจ้าอาวาสวัดพิศาลรัญญาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

คุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์  รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กล่าวว่า ตนและคุณพ่อ พลอากาศเอก ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างมากที่เป็นตัวแทนของนาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในการมาร่วมเป็นประธานในพิธีทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดพิศาลรัญญาวาส อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ในครั้งนี้

“รู้สึกมีความยินดี ปลาบปลื้ม และอิ่มบุญเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ได้เห็นพุทธศาสนิกชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ ชาวบ้านในท้องถิ่นที่มาร่วมพระกฐินในครั้งนี้กันอย่างคับคั่ง แต่ยังคงอยู่ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นอกจากนี้คณะฯ ยังจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดกลางมิ่งเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และยังจะมีการทอดกฐินตกค้างรวมถึงผ้าป่าอีกด้วย”

ท้ายสุดนี้ คุณธริชยาได้ฝากถึงพุทธศาสนิกชนว่า อยากให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกันทำบุญต่างๆ ที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธ โดยเฉพาะในช่วงนี้มีการทอดกฐินจึงอยากเชิญชวนให้ทุกท่านพาลูกหลานหรือครอบครัวมาร่วมพิธีสำคัญซึ้งมีปีละครั้ง เพื่อเป็นการทำบุญ การรักษาจิตใจ และทำดีกันต่อไป”

คุณพัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า ในนามของตัวแทนจังหวัดหนองบัวลำภูต้องกราบขอขอบพระคุณ นาวาอากาศเอก(พิเศษ)คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมด้วยคณะ และบริษัทฯเป็นอย่างสูงที่ท่านได้นำกฐินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานให้ท่านเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพิศาลรัญญาวาส พระอารามหลวงแห่งนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือขากญาติโยมชาวจังหวัดหนองบัวลำภูมาร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจำนวนมาก ทั้งนี้ เราได้มีการปฏิบัติตามมาตรการรักษาป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

#SkyMed #SkyCrop #SkyMedNewGen #เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #SkyTime #SkyHerb #GoldenTime #SkyMedCare #กฐิน #วัดพิศาลรัญญาวาส #หนองบัวลำภู

Leave a Reply

Your email address will not be published.