เปิดรับสมัครโครงการประกวดวาดภาพระบายสี My best mom ครั้งที่ 2

เปิดรับสมัครผลงาน  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2564  

ประกาศผลรางวัลในวันที่ 12 สิงหาคม 2564

กติกาการประกวด

1. วาดภาพระบายสีในหัวข้อคือ แม่ที่ดีที่สุดของฉันเป็นอย่างไร?

2. ส่งผลงานประกวดมาที่บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ตามที่อยู่ด้านล่างเท่านั้น

3. ผลงานที่ส่งประกวดเข้ามา ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ทางบริษัทจะทำการเก็บผลงานทุกชิ้นอย่างทรงคุณค่า

4. ขนาดกระดาษ A4-A2

5. เขียนชื่อจริง-นามสกุล อายุ ระดับการศึกษา แนบมาด้านกับผลงาน (เช่น เด็กชายสกาย พอเพียง อายุ 10 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4)

รางวัลแบ่งออกเป็น 3 ระดับ มูลค่ารวม 45,000 บาท ดังนี้

1. ระดับอนุบาล​​​​ตั้งแต่ 0-5 ปี

– รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา​ 5,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 1 ทุนการศึกษา​ 3,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 ทุนการศึกษา​ 2,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

​- รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ทุนการศึกษา​ 2,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

​- รางวัล Popular vote ทุนการศึกษา​ 3,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

2. ระดับประถมศึกษา​​​ตั้งแต่ 6-12 ปี

– รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา​ 5,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 1 ทุนการศึกษา​ 3,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 ทุนการศึกษา​ 2,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

​- รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ทุนการศึกษา​ 2,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

​- รางวัล Popular vote ทุนการศึกษา​ 3,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

3. ระดับมัธยมศึกษา-อาชีวะศึกษา​​ตั้งแต่ 13-18 ปี

– รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา​ 5,000 บาท  ​พร้อมใบประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 1 ทุนการศึกษา​ 3,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 ทุนการศึกษา​ 2,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

​- รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ทุนการศึกษา​ 2,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

​- รางวัล Popular vote ทุนการศึกษา​ 3,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

 สามารถส่งผลงานได้ที่

“ฝ่ายบริหารโครงการ ชั้น 10 เลขที่ 86 อาคารวินวินทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900”

Leave a Reply

Your email address will not be published.