บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด มอบหน้ากากอนามัย 2,500 ชิ้นศูนย์เมอร์ซี่ หวังช่วยเด็กในชุมชนปลอดภัยจากโควิด-19

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด นำโดยคุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และ คุณศศน์นัธ เทพกิจ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านแพทย์แผนประยุกต์ รวมทั้งคณะทำงานโครงการ SKYMED NEW GEN มอบหน้ากากอนามัย 2,500 ชิ้น ให้กับมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล ศูนย์เมอร์ซี่

คุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กล่าวว่า บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ได้นำหน้ากากอนามัยจำนวน 2,500 ชิ้น มามอบให้กับมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคลศูนย์เมอร์ซี่ คลองเตยเพราะมีเด็กที่มีปัญหาที่ทางศูนย์ฯ ดูแลประมาณ 120 คน ซึ่งปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ต้องปิดศูนย์ฯ

ทั้งนี้ สาเหตุที่นำหน้ากากอนามัยมามอบให้กับทางศูนย์เมอร์ซี่เพราะเห็นว่าศูนย์น่าจะมีความต้องการเป็นอย่างมาก เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตคลองเตยซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเข้มมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆ รวมถึงบุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกคนในการต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19 ในครั้งนี้

คุณธริชยาได้กล่าวถึงการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเด็กโดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาหรือไร้การศึกษาว่า “ทางบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด มีนโยบายที่ค่อนข้างเด่นชัดเกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับเด็กๆ โดยเฉพาะเจเนอเรชั่นใหม่ เราอยากจะส่งเสริมเด็กให้เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และสำหรับเด็กที่ยากไร้เราอยากจะส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการในทางที่ถูกต้องรวมถึงได้รับการศึกษาที่ดี ทั้งนี้ทางบริษัทฯ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่”

“อยากจะฝากให้ทุกคนระมัดระวังตัวเองเวลาออกข้างนอกบ้านต้องสวมหน้ากาอนามัย ล้างมือบ่อยๆ รวมถึงหาสมุนไพรไทย เช่นฟ้าทะลายโจร มารับประทานเพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น นอกจากนี้ต้องออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอและต้องรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ด้วย และสำหรับเด็กๆ ที่เป็นเจเนอเรชั่นใหม่ที่อนาคตจะต้องโตไปเป็นกำลังหลักของชาติ ตอนนี้ต้องตั้งใจเรียน รู้จักพัฒนาทักษะต่างๆ รวมถึงต้องมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ และทุกอย่างที่ทำเพื่อประโยชน์ของชาติ ช่วยส่งเสริมให้ประเทศชาติพัฒนาขึ้นก็ขอให้ทำต่อไปด้วย” คุณธริชยากล่าวทิ้งท้าย

คุณดวงใจ มีชัย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และระดมทุน มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล ศูนย์เมอร์ซี่ ตัวแทนผู้รับมอบหน้ากากอนามัยในครั้งนี้กล่าวว่า  ศูนย์เมอร์ซี่มีทั้งหมด 22 แห่งทั่วกรุงเทพฯ มีเด็กในการดูแลทั้งหมด 1,600 คนแต่ที่ศูนย์เมอร์ซี่ คลองเตย มีเด็กในการดูแลจำนวน 120 คน ซึ่งเด็กที่อยู่ร่วมกับเรามาจากหลายพื้นที่ส่วนมากจะอยู่ในกลุ่มเปราะบาง พ่อแม่แยกทางกัน หรือบ้านมีปัญหา ฯลฯ ทั้งนี้ พอเด็กมาอยู่ที่ศูนย์ฯ เราจะส่งเสริมในเรื่องของการศึกษา ยารักษาโรค และบ้านพักที่ปลอดภัย

ปัจจุบันที่ศูนย์เมอร์ซี่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จนต้องปิดศูนย์เพื่อความปลอดภัยของเด็ก ทำให้ต้องย้ายน้อง ๆ ไปอยู่ที่วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี 5 ประมาณ 60 คน และย้ายไปที่บ้านสวน ลาดกระบัง ประมาณ 40 คน ส่วนที่เหลือให้อยู่กับครอบครัวไม่ต้องมาที่ศูนย์ฯ ซึ่งเด็กที่อยู่บ้านทางศูนย์จะทำอาหารปรุงสุกใหม่ไปมอบให้ในมื้ออาหารกลางวันและนอกจากนี้จะมีถุงยังชีพหน้ากากอนามัย หรือเจลล้างมือ ไปมอบให้กับแต่ละครอบครัวและผู้ที่ประสบปัญหาด้วย

“สุดท้ายนี้ตนในนามของมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล ศูนย์เมอร์ซี่และคนยากไร้ในเขตคลองเตย ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ทางบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัดนำหน้ากากอนามัยมามอบให้ในครั้งนี้ ซึ่งเราจะนำแมสส่วนหนึ่งไปมอบให้กับคนในชุมชนและผู้ที่ยากไร้อีกด้วย”คุณดวงใจกล่าวปิดท้าย

Leave a Reply

Your email address will not be published.